GBS De Regenboog

Kleuterklasjes

 

De eerste kleuterklas is opgedeeld in 3 klasjes, volgens leeftijd.

De tweede en derde kleuterklassen hebben elk 2 klassen en worden alfabetisch opgedeeld.