Update 28 mei 2020: Heropstart andere klassen

Beste ouders,

Hieronder geven we jullie wat meer informatie over de heropstart van de andere klassen.
Gisterenavond kwamen vanuit het ministerie nieuwe richtlijnen. Deze geven aan dat de school voor de andere leerjaren mag opengaan. Ook daar plakken een heel aantal te nemen maatregelen aan vast om de veiligheid van alle partijen te garanderen. 

Kleuterschool :
Dinsdag 2 juni gaat de kleuterschool open voor al onze kleuters op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Dit is in samenspraak met het schoolbestuur en de preventieadviseur beslist. Dit om alles veilig (onderhoud, hygiënemaatregelen, personeel) en goed te kunnen organiseren. Woensdag blijft de mogelijkheid om gebruik te maken van de noodopvang, mits inschrijving hiervoor.

Lagere school :
Voor de lagere school blijft de organisatie dat het eerste en tweede leerjaar vier dagen komt en het zesde leerjaar twee dagen.
Vanaf maandag 8 juni komen ook het derde, vierde en vijfde leerjaar twee volle dagen terug naar school.
Elke klasgroep wordt opgesplitst en komt ofwel op maandag en donderdag naar school of op dinsdag en vrijdag. We kiezen hiervoor omdat we het belangrijk vinden dat de voorgeschreven maatregelen qua hygiëne, veilige afstand en organisatie gegarandeerd kunnen worden. Op deze manier kunnen ook deze leerlingen zich op een rustige manier de aangepaste gewoontes eigen maken. 
Dit alles impliceert dat er noodopvang mogelijk blijft op woensdag en op de dagen dat uw kind niet verwacht wordt op school. Hiervoor ontvangt u eerstdaags een inschrijvingsformulier.  

Ons doel is dat we vanaf maandag 15 juni alle kinderen dagelijks op een veilige en gestructureerde manier naar school kunnen laten komen. 
U mag ook nog een mailtje van de klasleerkracht verwachten met specifieke informatie over het dagverloop, de klasorganisatie en het brengen en afhalen van de klasgroep van uw kind.

De kinderen moeten geen mondmasker dragen op school. Van de ouders die de kinderen naar school brengen en halen wordt dit wel verwacht.

Wij kijken er alvast heel hard naar uit om ook de rest van onze leerlingen terug op school te mogen ontvangen!

Met vriendelijke groeten
Het Regenboogteam

Update 15 mei 2020: Wij zijn er klaar voor!

Beste ouders,

Vandaag hebben wij met het hele team de laatste hand gezet aan de voorbereidingen om aan de volgende stap in het corona exitplan te beginnen.
Vanaf maandag verwachten wij onze leerlingen van het eerste, tweede en zesde leerjaar terug in de klas. Voor alle andere leerlingen blijft de noodopvang toegankelijk voor kinderen die niet ziek zijn en wiens ouders buitenshuis werken. 
Aan de kinderen van het derde, vierde en vijfde leerjaar die naar de noodopvang komen willen we vragen dat zij al hun materialen meebrengen. Iedereen moet zijn eigen materiaal gebruiken, uitlenen kan niet. Vergeet ook niet de inlogcodes van Teams, Bingel en dergelijke ergens te noteren, zodat uw kind de juf kan contacteren indien nodig. 
Ook de kinderen van het eerste, tweede en zesde leerjaar brengen hun eigen materiaal mee.

Voila, wij zijn klaar om er volgende week (verder) in te vliegen in een volgende stap van het exitplan in het coronaverhaal.
Samen tegen corona!!
Geniet van het weekend en het zonnetje!

Met vriendelijke groet,
Het Regenboogteam

Update 12 mei 2020: heropstart

Beste ouders,
Dank je wel om ons via het online formulier een zicht te geven op de aanwezigheden vanaf volgende week. We hebben ontdekt waarom vele ouders het formulier niet konden openen en de instellingen aangepast. We leren nog elke dag bij… Indien u het formulier nog niet kon invullen kan dat alsnog hier.
Er is ook een tweede formulier om de aanwezigheden vanaf volgende week voor de noodopvang per dag aan te vinken. Deze link komt in de loop van de week op de frontpagina van de website zodat u het de volgende weken daar kan vinden.
U hoeft dit formulier enkel in te vullen wanneer uw kind gebruik zal maken van de noodopvang. Gelieve de lijst in te vullen per kind en elke week vóór vrijdag , zodat de school de noodopvang kan organiseren. Om veiligheidsredenen (capaciteit) vragen we u uitdrukkelijk om dit tijdig in te vullen.  

Dan hebben we nog heel wat info betreffende de heropstart :

 1. Binnenkomen en verlaten van de school.
  We maakten een circulatieplan.
  Hoofdingang (aan de parking) is de inkom voor iedereen. Elk kind komt apart binnen, ontsmet de handen en gaat onmiddellijk naar zijn klaslokaal (1, 2 en 6) of naar zijn opvangbubbel (kleuters en 3, 4 en 5). Kinderen die met de fiets naar school komen, parkeren hun fiets in de fietsenstalling en gaan via de afgemaaide grasstrook naar de hoofdingang.  De uitgang 
  1ste, 2de en 6de leerjaar : aan de groene poort (van de leerkrachtenparking) voor de voetgangers en auto’s. Op het einde van de les gaat de lkr met zijn/haar bubbel naar de uitgang (groene poort parking). Kinderen worden opgehaald, na een kwartier brengt de juf de overgebleven kinderen naar de opvang. Kinderen van 1 en 2 die met de fiets komen, halen eerst samen met hun groep de fiets op in de fietsenstalling en stappen ermee naar de groene poort. Kinderen van het 6de die met de fiets komen en alleen naar huis mogen, vertrekken rechtstreeks vanuit de fietsenstalling.   
  Kinderen in de noodopvang : de kinderen worden opgehaald aan het groene poortje langs de grasstrook vooraan de school (zie 2 op het plan), verlaten de school via de kleuterpoort (3) en gaan langs de grasstrook (blauwe pijlen) terug naar de parking.
 1. Het eerste, tweede en zesde leerjaar krijgen terug onderwijs op school.
  Dagverloop :
  We vragen om indien mogelijk uw kind vanaf 8u30 naar school te brengen zodat het onmiddellijk naar de klas kan gaan. ’s Avonds graag afhalen op het einde van de les (zie schema). Wie vroeger of later komt, gaat naar de betalende opvang. ’s Middags blijven alle kinderen op school. Ze eten in de klas en gaan nadien in hun zone spelen.
  We hebben alternerende lestijden voorzien om ook alternerende pauzes te creëren zodat elke bubbel (groep van 10 à 12 kinderen, naargelang de klasoppervlakte) apart kan spelen. 
 Naar de klas Start les speeltijd middagpauze Einde les 
Naar huis of
naar opvang 
Start opvang 
Eerste leerjaar 08u30 08u45 10u15 – 10u30 12u00 – 12u40 15u00 15u30 
Tweede leerjaar 08u45 09u00 10u30 – 10u45 12u20 – 13u00 15u15 15u30 
Zesde leerjaar 09u00 09u15 10u45-11u00 12u40 – 13u20 15u30 15u30
       

Het 1ste en 2de leerjaar komen 4 dagen naar school op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Het 6de leerjaar komt 2 dagen per week : maandag en donderdag of dinsdag en vrijdag.
U verneemt later deze week in welke bubbel uw kind verwacht wordt.
Belangrijk : op de schooldagen dat uw kind geen les heeft, kan u het inschrijven voor de noodopvang.
Elke bubbel zal wekelijks een turnhalfuurtje krijgen van meester Bert. Geef turnpantoffels mee en zorg dat uw kind gemakkelijke kledij draagt op dinsdag en donderdag. 

 1. Voor kleuters en leerlingen van het 3de, 4de en 5de leerjaar blijft er noodopvang mogelijk.
  Zij worden ook ingedeeld in bubbels (groepen) zodat ook zij alternerende pauzes kunnen hebben.
  Ook hier doen we onze uiterste best om jullie kinderen in veilige omstandigheden op te vangen.

Hopelijk brengen we met deze info weer wat meer duidelijkheid. Ongetwijfeld hebben we een heleboel nog niet kunnen vertellen. Wanneer we nog dingen te melden hebben, doen we dat zeker in de loop van de week.
Eén ding weet ik zeker : wij zullen er als team alles aan doen om, ondanks de opgelegde maatregelen, onze kinderen het onderwijs te bieden waar zij recht op hebben!!

Met vriendelijke groeten,
Ann Lauwers en het Regenboogteam

Update 7 mei 2020: afhaalmoment - inschrijvingen noodopvang - foto's bestellen - moederdag

Beste ouder(s),

Hier weer wat nieuws uit De Regenboog.

Afhaalmoment en/of binnenbrengen 

We organiseren opnieuw een afhaalmoment op maandag 4 mei via beurtrol om o.a. het volgende op te halen :
– werkboeken en/of werkblaadjes
– bestelkaart van de foto’s
– attest opvang voor de belastingsaangifte
– attest bosklassen voor mutualiteit (5de leerjaar)
– abonnement Averbode (Doremi, Zonnekind, …)
Indien mogelijk de volgende afhaalmomenten respecteren aub :  
                         9 – 11u : 1ste kleuterklas, 1ste en 2de leerjaar
                       11 – 13u : 2de kleuterklas, 3de en 4de leerjaar
                       13 – 15u : 3de kleuterklas, 5de en 6de leerjaar
U kan uiteraard de materialen van broers en/of zussen meenemen.

Inschrijven noodopvang 4 tot en met 15 mei

Indien onze school na de risicoanalyse door de preventieadviseur kan en mag starten met onderwijs op school voor de 1ste, 2de en 6de leerjaren, zal dat ten vroegste op 18 mei zijn.  
De volgende twee weken blijven wij noodopvang voorzien. Vermits veel bedrijven opnieuw opstarten, komen geleidelijk meer kinderen naar de opvang, aangezien meer sectoren (en dus niet alleen de cruciale) herstarten.
Deze noodopvang is er voor kinderen van wie beide ouders of een alleenstaande ouder opnieuw aan de slag gaan. Hou je kind zoveel mogelijk thuis. Het principe blijft nog steeds : als je thuis werkt, vang je je kind thuis op.
Inschrijven voor de noodopvang kan hier.

Foto’s bestellen

Dit gebeurt via de website. De info vindt u op het formulier dat u maandag afhaalt. Graag binnen de 24u betalen, anders vervalt de bestelling.
Voor 5de en 6de leerjaar zijn de pasfoto’s gratis indien het volledige pakket aangekocht wordt. 

Moederdag

We hebben op school afgesproken om geen taakjes, knutselopdrachtjes, … i.v.m. moederdag te geven aan onze leerlingen. We maken dit ooit ruimschoots goed, dat is beloofd! Houd zondag 11 mei je mailbox toch maar in de gaten mama…

Veilig opnieuw starten: onze school werkt eraan!  

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Wij onderzoeken momenteel  hoe we veilig kunnen herstarten. We gebruiken daarbij het draaiboek met maatregelen en richtlijnen dat we van de overheid kregen. 

We laten je zo snel mogelijk weten:

 • Of we veilig kunnen herstarten.
 • Wanneer we kunnen herstarten.
 • Welke maatregelen we nemen zodat je kind veilig naar school kan.
 • Welke leerjaren opnieuw kunnen starten en wanneer ze lessen op school volgen. 
 • Welke leerjaren niet herstarten en hoe zij verder werken.
 • Hoe we de opvang blijven organiseren.
 • Hoe we dit schooljaar verder afronden.
 • Wat dat voor jou en je kind betekent. 
 • Wat kan je nu als ouder doen?

Je kind krijgt zeker tot en met 14 mei nieuwe leerstof via ‘preteaching’. Zo kan je kind blijven leren.

Enkele tips:

 • Blijf indien mogelijk in de buurt van uw kind(eren) om vragen te beantwoorden.
 • Een planning blijkt voor velen een goed en motiverend werkinstrument te zijn.
 • Gaat het moeilijk om thuis te leren? Bij discussies, ruzies of moeilijkheden is het soms beter om te stoppen en later nog eens opnieuw te proberen. Neem  zeker contact op met de klasleraar. Je kan hen individuele vragen stellen. Zij maken hier graag tijd voor vrij. Stuur gerust een mailtje naar de juf/meester met je vragen of zorgen. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken. 
 • We weten dat het niet gemakkelijk is. Je doet wat je kan, dat is meer dan voldoende.


Meer informatie???? 

Wil je graag meer weten over de heropstart van scholen?
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders
Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be

Een fijn weekend aan allen!

Boodschap vanwege uw CLB

Tijdens de paasvakantie is het CLB centrum gesloten.

Voor dringende vragen heeft het CLB tijdens de weekdagen, van 9.00u tot 16.00u, behalve op Paasmaandag, een telefoonpermanentie voorzien.

U kan een medewerker contacteren via het algemeen nummer: 02/251 15 55.

U kan hun ook bereiken  via het algemeen mailadres : vilvoorde@clbnoordwestbrabant.be.  Zij proberen tijdens de Paasvakantie deze mailbox dagelijks na te kijken.

De CLB-chat blijft ook open.  Deze is te bereiken op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 14.00u tot 21.00u (behalve op Paasmaandag).

Voor vragen omtrent de onderwijsloopbaan kan u ook terecht op de website www.onderwijskiezer.be

Update-bis 13 maart 2020: nieuwe richtlijnen noodopvang

Beste ouders,

Zoals eerder gemeld in onze vorige brief, en medegedeeld door de overheid, worden alle lessen opgeschort vanaf heden tot en met 3 april 2020. De school moet noodopvang voorzien voor gezonde kinderen :

–  van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien
–  die anders opgevangen worden door hun grootouders

De noodopvang is van 7u30 tot 18 uur, waarvan voor- en naschoolse opvang betalend blijft. Bij het organiseren van de noodopvang houden we rekening met hygiëne, afstand, ventilatie, …

Om een duidelijker beeld te krijgen van de hoeveelheid kinderen die opgevangen moeten worden, vragen wij u onderstaande link vóór aanstaande zondag 20 uur in te vullen, enkel wanneer uw kind naar de noodopvang zal komen.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Cgk3smt- 7EOWrIrhJpll1dj2B_- 9gZlJoZBQ37RnklFUN1JWRjg2UlI4UzQyMFZBMkVaRDhWQTRLNS4u

Vanuit het ministerie krijgen wij de opdracht om alle lessen te schorsen. Het schoolteam heeft een bezorgdheid naar de opvolging van de leerstof toe. Vanaf dinsdag voorzien wij materialen (contracten) waarmee u thuis aan de slag kan. We gaven hiervoor vandaag aan de leerlingen werkschriften en –boeken mee. Voorlopig hoeft uw kind hier nog niet mee aan de slag. Verdere info volgt.

Het hele schoolteam gaat onze Regenboogjes heel hard missen, maar we hebben begrip voor de maatregelen die de regering neemt.

Het Regenboogteam

Update 13 maart 2020: alle lessen worden geschorst en er wordt opvang voorzien

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders..

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie… .

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.

Vrijdag 13 maart gaan de lessen gewoon door. De zwemlessen worden opgeschort.

De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe we de gemiste leerstof bijwerken. Je krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige informatie. 

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie? 

· Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be

Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be. 

· Extra informatie voor ouders Onderwijs Vlaanderen 

Update 12 maart 2020

Beste ouders,

Vanaf vandaag gelden in ons land nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.

In de brief hieronder kan u de nieuwe voorzorgsmaatregelen lezen die van toepassing zijn. Wat dit concreet voor onze school betekent, leest u daar ook in.

Met vriendelijke groeten
Ann Lauwers
Directie
GBS De Regenboog,

Nieuwe richtlijnen om kwetsbare groepen te beschermen. Wat betekent dit voor onze school?  

 Vanaf vandaag gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen. 

De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen.

Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De maatregelen gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart.

Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school?

Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn houden we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen.

De komende weken zal onze school zich daarom beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken. We laten activiteiten zoals opendeurdagen, schoolfeesten, uitstappen naar woonzorgcentra, … niet doorgaan. Eendaagse uitstappen in open lucht kunnen wel doorgaan.

Concreet betekent dit voor onze school dat we:

Volgende activiteiten laten doorgaan:

– 12 maart : de uitstap van het 6de leerjaar naar het Planetarium met de bijhorende avondactiviteit op school.

– 25 maart : de uitstap van het 5de leerjaar naar het MHKA.

Volgende activiteiten uitstellen:

– 24 maart : de oudercontacten voor de kleuterschool, het eerste en tweede leerjaar.

Volgende activiteiten niet laten doorgaan:

– het kippenfestijn op 15 maart.

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing?

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen.

Waarom gaan alle scholen nu niet dicht?

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig:

· De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen.

· Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden.

Wat kan je als ouder doen?

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren:

· Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen.

· Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders.

Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes) overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen. Je vindt ze op Onderwijs Vlaanderen – Informatie over het coronavirus voor ouders 

Meer informatie? 

· Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be

Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be. 

· Extra informatie voor ouders Onderwijs Vlaanderen