6de leerjaar

Onze klas

GBS-Regenboog-6de leerjaar

Leerkrachten

Meester Bart

6A

Juf Griet

6B

Zorgleerkracht

Juf Margot

zorg in: 6A, 6B
2B