Ouderraad

Wat is dat juist, een ouderraad?

Alle ouders met kinderen op onze school, zijn automatisch lid van de oudervereniging van de school. 
Enthousiaste ouders die zich hier wat meer in willen engageren, komen maandelijks samen en vormen om deze manier een ouderraad.  
Vanuit de ouderraad  ondersteunen wij de school daar waar nodig. 
Dit gebeurt vooral in de vorm van organisatorische ondersteuning bij tal van evenementen, maar zeker ook financieel door vb de speelplaats mee in te richten of alle klassen van fluo hesjes te voorzien. 

Hoe gebeurt dit praktisch?

GBS-Regenboog-ouderraad

De ouderraad vergadert één keer per maand.  
Tijdens deze vergaderingen worden evenementen voorbereidt  en van gedachten gewisseld over thema’s die zowel school als ouders aangaan.   
Het bestuur, dat gekozen wordt door de leden van de ouderraad, stelt de agenda op, legt de contacten (zoals bv met de gemeente) en neemt het financieel beheer voor zijn rekening. 
Tijdens elke vergadering is er ook de directie en een delegatie van leerkrachten aanwezig. 

Iedereen me een hart voor de school en de wil om z’n steentje (hoe klein of groot dan ook) bij te dragen , is welkom op deze vergaderingen. 

Voor het schooljaar 2019-2020 vinden de open vergaderingen telkens plaats om 20u in de refter van de school en dit op volgende dagen: 
26 september 2019 (algemene ledenvergadering) 
17 oktober 2019 
21 november 2019 
12 december 2019 
13 februari 2020 
19 maart 2020 
23 april 2020 
14 mei 2020.

Welke evenementen worden ondersteund of georganiseerd door de ouderraad?

De jaarlijks terugkerende evenementen waar wij (mee) onze schouders zetten: 
Kalenderverkoop 
Grootouderfeest 
Reuze sinterklaasfeest 
Ondersteuning Kerstmarkt 
Carnaval (met pannenkoeken !) 
Schoolfeest 
afwisselend om de 2 jaar een Kwis en Fuif 
… 
Alle winst die gemaakt wordt tijdens deze evenementen gaat integraal terug naar de school in de vorm van didactisch materiaal, speelgoed, leesboeken, … 

Hoe ons contacteren?

Spreekt ons gerust aan! Aan de schoolpoort, tijdens een evenement of via stuur een mailtje naar  
ouderraad@gbs-deregenboog.be 
Zelf communiceren wij vooral via onze Facebook-pagina. 
Wil je op de hoogte blijven onze activiteiten, like dan onze pagina “Ouderraad GBS De Regenboog” op facebook!