Elk kind is anders. 
Elk kind leert anders. 
Elk kind heeft recht op zorg. 
Sommige kinderen vragen meer zorg dan anderen. 

In onze school is het belangrijk dat elk kind zich goed voelt en graag naar school komt. We streven er met het volledige schoolteam naar een goede sfeer te scheppen, waarin voortdurend aandacht besteed wordt aan de eigenheid van elk kind in zijn ontwikkeling. 

Vanuit onze visie dat elk kind een rijk individu is, met talenten en noden, gaan wij als school het engagement aan om extra zorg te besteden aan “al onze leerlingen”. Dit betekent dat wij oog hebben voor de sociaal emotionele en de psychomotorische ontwikkeling en de cognitieve prestaties van elk kind, rekening houdend met hun eigenheid en persoonlijkheid. De uitdaging is om iedereen zoveel mogelijk aan te spreken op zijn mogelijkheden en de nodige kansen te bieden deze te herkennen, benoemen, verruimen, verdiepen en verder te ontwikkelen. 

Zorgcoördinator

Zorgleerkrachten